Władze i Komisje

Zarząd

Anna Biesiada – Prezes

Milena Karlińska-Nehrebecka – Wiceprezes

Bożena Kawicka – Sekretarz

Barbara Sanetra – Skarbnik

Stanisława Kufel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Grażyna Golec-Borowiec – Przewodnicząca

Aleksandra Duda

Magdalena Koremba

Natalia Walczuk

 

Komisja Etyki

Dagmara Kuczyńska-Ginko

Barbara Kufel-Stec

Marcin Wróbel

 

Komisja Certyfikacyjna

Barbara Gojżewska

Tadeusz Teodorczyk

Urszula Wojciechowska-Jaworska