Uprawnienia zawodowe psychoterapeuty

Psychoterapia jest istniejącym i uznanym w Polsce zawodem/specjalnością, wyszczególnionym pod numerem 228905 w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r. ), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Zaliczono ją w tym dokumencie do kategorii “Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani”.