DEKLARACJA STRASBURSKA

1.

Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako Niezależny, wolny zawód.

2.

Szkolenie w psychoterapii i przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.

3.

Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.

4.

Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz Praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.

5.

Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.