O Towarzystwie

Towarzystwo powstało z inicjatywy psychoterapeutów pracujących w  modelu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, zainteresowanych budowaniem środowiska zawodowego profesjonalistów, których łączą wspólne wartości; wysokie standardy kształcenia, przestrzeganie etyki zawodu psychoterapeuty, rozwój zawodowy, otwartość na różne nurty psychoterapii, docenianie wartości badań naukowych dla praktyki klinicznej, orientacja na międzynarodową wspólnotę zawodową, koleżeństwo i wspieranie się w praktykowaniu zawodu psychoterapeuty.