Procedura certyfikacyjna jest zgodna z wymogami Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.
Certyfikat Psychoterapeuty jest gwarantem najwyższego poziomu kompetencji psychoterapeutycznych w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny nauk psychoterapeutycznych i pokrewnych.

Procedura ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej

Uchwałą Zarządu 1/8/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. nastąpiła zmiana procedury certyfikacyjnej.

I etap – oceny aplikacji

W terminie przewidzianym, ogłoszeniem Zarządu PTPIiS, osoba aplikująca do Certyfikatu PTPIiS dostarcza następujące dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub medycznych.
 2. Dyplom ukończenia Studium PIPI MKN lub PIPI.
 3. Udokumentowana praktyka psychoterapeutyczna /minimum 3 lata, nie mniej niż 900h / w formie zaświadczenia z miejsca pracy i / lub oświadczenie o prowadzeniu prywatnej praktyki psychoterapeutycznej.
 4. Rekomendacja kolegium superwizorów PIPI MKN.
 5. Kwestionariusz i zdjęcie. (Pobierz)
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami PTPIiS .

W/w dokumenty należy przesłać w formie czytelnych skanów na adres mailowy PTPIiS wpisując w tytule: Procedura certyfikacyjna I etap, imię i nazwisko.

          

Po otrzymaniu (termin rozpatrzenia dokumentów przez Komisję Certyfikacyjną- do 3 tygodni) informacji o pozytywnej weryfikacji nadesłanych dokumentów, przesyła drogą elektroniczną na wskazany adres :

 1. nagranie audio sesji z pacjentem,
 2. transkrypt nagranej sesji,                                                            
 3. dokument zawierający informacje o pacjencie / kontekst zgłoszenia, płeć ,wiek, diagnoza, konceptualizacja problemu, ilość odbytych sesji
 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 900 zł.                                                  

II etap – egzaminacyjny

W terminie podanym w ogłoszeniu Zarządu PTPIiS, aplikanci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny aplikacji, zostaną zaproszeni na egzamin przed Komisją Certyfikacyjną.                                                                                                           

Egzamin będzie formą obrony pracy psychoterapeuty, przedstawionej do egzaminu. Obrona ma formę rozmowy z Komisją Certyfikacyjną podczas której osoba aplikująca powinna wykazać się właściwą konceptualizacją, rozumieniem dynamiki pacjenta oraz zdolności i refleksji nad swoją pracą terapeutyczną.                  

Ostateczną decyzję o nadaniu Certyfikatu Psychoterapeuty PTPIiS w oparciu o wniosek Komisji Certyfikacyjnej podejmuje Zarząd PTPIiS .


Lista certyfikowanych psychoterapeutów

 1. Biesiada Anna
 2. Bogal Aneta
 3. Górka Katarzyna
 4. Heyda Alicja
 5. Karlińska-Nehrebecka Milena
 6. Kawicka Bożena
 7. Kijewska Małgorzata
 8. Koremba Piotr
 9. Kuczyńska-Ginko Dagmara
 10. Kufel Stanisława
 11. Kufel-Stec Barbara
 12. Sołek Adam
 13. Wojciechowska-Jaworska Urszula