Składki członkowskie

Uchwałą nr 7/9/2019 Walnego Zgromadzenia z dn. 13 września 2019 r., począwszy od roku 2020 zostały ustalone następujące opłaty składek:

 • 200 zł roczna składka członkowska,
 • 150 zł roczna składka certyfikowanego psychoterapeuty PTPIiS,
 • 200 zł roczna składka certyfikowanego superwizora PTPIiS.
 

REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ I SYSTEMOWEJ

przyjęty przez Zarząd w dniu 15.03.2019 Uchwałą 1/3/2019 i obowiązujący od dnia 15.03.2019 r.

 
 1. Każda osoba wstępująca do Towarzystwa zobowiązana jest płacić składki, zgodnie z §13 Statutu PTPIiS.
 2. Zgodnie z 19 Statutu PTPIiS, o wysokości składek decyduje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 3. Składki należy wpłacać do 31 marca bieżącego roku.
 4. Składki przyjmowane są przelewem, na konto Towarzystwa, w tytule przelewu należy wpisać „składka członkowska za rok …. za imię i nazwisko osoby
 5. Składki stanowią majątek Towarzystwa i są przeznaczone na cele wymienione w Statucie Towarzystwa.
 6. Nieopłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Towarzystwa.
 7. Lista członków zawieszonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na Zebraniu Zarządu, który podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.
 8. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Zarządem.
 9. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa.
 10. Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Towarzystwa jest opłacenie, nieopłaconych wcześniej, należnych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu.
 11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Towarzystwa.