O Towarzystwie

Towarzystwo powstało z inicjatywy psychoterapeutów pracujących w  modelu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, zainteresowanych budowaniem środowiska zawodowego profesjonalistów, których łączą wspólne wartości; wysokie standardy kształcenia, przestrzeganie etyki zawodu psychoterapeuty, rozwój zawodowy, otwartość na różne nurty psychoterapii, docenianie wartości badań naukowych dla praktyki klinicznej, orientacja na międzynarodową wspólnotę zawodową, koleżeństwo i wspieranie się w praktykowaniu zawodu psychoterapeuty.

Członkostwo

Członkami  PTPIiS mogą zostać osoby zainteresowane psychoterapią; studenci  uniwersytetów, psychoterapeuci, psychoterapeuci w trakcie szkolenia a także laicy.

Członkostwo umożliwia udział w aktywnościach Stowarzyszenia, korzystanie z innych przywilejów członkowskich i uzyskiwanie psychoterapeutycznych uprawnień zawodowych.

Certyfikat psychoterapeuty PTPIiS

Procedura certyfikacyjna jest zgodna z wymogami Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat Psychoterapeuty jest gwarantem najwyższego poziomu kompetencji psychoterapeutycznych w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny nauk psychoterapeutycznych i pokrewnych.